blog-post

Bilal Uslu

Çalışma Alanları: Sağlık Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uyuşmazlıkları ve İcra Hukuku ile ilgili davalardır.

Av. Bilal USLU, 2018 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Mutlu Hukuk Bürosu bünyesinde hizmet vermeye başladı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi almaktadır. Sağlık Hukuku alanında uzmanlık eğitimi aldı.