Mutlu Hukuk Bürosu

Vergi Hukuku

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

Vergi Hukuku

Vergi tarhı,tahakkuku ve tahsili aşamasında yaşanan hukuki problemlerin çözümü

Vergi cezalarına karşı yapılacak itirazlar ve dava aşamasında temsil

Vergi davaları

Maliye Bakanlığı ve vergi daireleri ile karşılaşılan sorunların sulh veya dava yolu ile çözümü

Vergi daireleri tadilat ve takdir komisyonları kararlarına karşı yapılacak itirazlar ve gerekli hukuki prosedürün işletilmesi

Bu Makaleyi Paylaş :