Mutlu Hukuk Bürosu

İdare Hukuku

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

İdare Hukuku

İdari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay'da açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi,

Kamu ihale kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü,

Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan ve itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi,

Memur Disiplin Cezalarının İptali,

Gazilik ve Şehitlik Davaları,

Kamu Hastanelerindeki Malpraktis Davaları (Doktor Hatası sebebiyle tazminat),

İptal ve Tam Yargı Davaları,

Sosyal Güvenlik Mevzuatından doğan İdari Para Cezalarının İptali,

Vergi Davaları.
 

Bu Makaleyi Paylaş :