Mutlu Hukuk Bürosu

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku

Ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri

Ulusal ve uluslararası ticari sözleşmeler

Ticari görüşmeler ve uzlaştırma

Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları

Franchising Sözleşmeleri

Yatırım Teşvikleri

Yabancı sermaye transferi

Sermaye artırımı ve azaltımları

Şirket yeniden yapılandırılması

Şirket ana sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması

Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Tasfiye

Resmi merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması,işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bütün bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi 

Serbest bölgelerde şirket kuruluşları ve faaliyetleri

Elektronik ticaret

Bu Makaleyi Paylaş :