Mutlu Hukuk Bürosu

Sağlık Hukuku

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Hasta Hakları

Hekimlerin Mesleki Sorumluluğu

Hekim Hataları

Yüksek Sağlık Şurası Kararları

Organ Naklinin Hukuki Boyutu

Özel Sağlık Kuruluşlarının Sorumluluğu

Hasta Haklarının savunulması ve aydınlatılması,

Hekimlerin aydınlatılmış onam alma şekilleri ve bu husustaki ihtilafların çözülmesi,

Hekimlerin Tıbbi Müdahale Hataları (Malpraktis) sebebiyle hastalarda oluşan yaralanma veya ölüm sebebiyle açılacak olan tazminat davaları,

Hekimlerin ve Hastaların haklarının korunması,

Hekimlerin Komplikasyon davalarında uzman hukuki destek sunulması,

Hasta ve Hekimlerin Kötü Muameleye uğramaları halinde uzman avuklarımız vasıtasıyla gerekli yasal ve idari işlemlerin başlatılması ve sonuçlandırılması...
 

Bu Makaleyi Paylaş :