blog-post

Fatma İlhan

Fatma İLHAN, 2018 yılında Uysal Hasan Kalan Fen Lisesi'nden mezun olmuş ve aynı yıl Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başlamıştır. 2022 yılında ise lisans eğitiminden onur derecesiyle mezun olmuş ve Karaman Barosu ile Mutlu Hukuk Bürosu bünyesinde yasal stajına başlamıştır.Eğitim hayatı boyunca çeşitli seminerlere katılarak sertifika almış; Kızılay,TEMA Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak bulunmuş ve görev almıştır. Hâlâ Mutlu Hukuk Bürosu'nda avukatlık stajına devam etmektedir.