blog-post

Zeynep Sefa Akdoğan

Çalışma alanları: İş Hukuku, Aile Hukuku, Arabuluculuk Hukuku, Uzlaştırmacılık Hukuku

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2019 yılında mezun olmuştur. Mutlu Hukuk Bürosu bünyesinde yapmış olduğu avukatlık stajı sonrasında Mutlu Hukuk Bürosu’nda avukat olarak çalışmaya başlamış ve halen devam etmektedir. Başta İş Hukuku olmak üzere birçok alanda danışmanlık vermektedir. Ayrıca Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı Uzlaştırmacılık siciline kayıtlıdır.