blog-post

Zeynep Sefa Akdoğan

Çalışma alanları: Aile Hukuku, İş Hukuku, Taşınmaz Hukuku, KVKK ve Milletlerarası Özel Hukuktur.

Av. Zeynep Sefa Akdoğan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2019 yılında mezun oldu. Aynı yıl Karaman Barosu bünyesinde bulunan Mutlu Hukuk Bürosu’nda avukatlık stajına başladı. Adalet Bakanlığınca düzenlenen protokol çerçevesinde Uzlaştırmacılık eğitimi kapsamında Uzlaştırmacılık katılım sertifikasına sahiptir.