Mutlu Hukuk Bürosu

ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

Keywords: ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI ,

0

ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasını özetle tanımlayacak olursak;

Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası, otobüs ile yurtiçi ve uluslararası, yolculuklarda yolculuğun başlangıcından bitişine kadar mola ve duraklamalar dâhil meydana gelen bir trafik kazasında, ölüm ve yaralanma olması durumunda otobüs sürücüsü, yardımcısı, hostes ve tüm yolcuları kapsayan bir can sigortasıdır. Yaralanma durumunda tedavi giderleri yönünden mal sigortasıdır.

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ve Sorumluluk Sigortaları Arasındaki Farklar:

Koltuk sigortası, otobüs sürücüsü ve yardımcısının hiç kusuru olmasa dahi kazadan ötürü ölüm olması durumunda otobüs sürücüsü, yardımcısı, hostes ve tüm yolculara daha önce sigorta poliçesinden belirtilen likit alacak olan tazminatın herhangi bir indirim yapılmaksızın sadece mirasçı olan destekten yoksun kalanlara ödenir. Mirasçılık paylarına göre ödeme yapılır. Bunun için de sigorta şirketine mirasçılık belgesi gönderilmesi zorunludur. Yaralanma durumunda ise yaralanmada meydana gelen uzuv kaybına göre belirtilen oranlara göre mağdura ödeme yapılmaktadır.

 

Sorumluluk sigortasında ise, kusurlu araç karayollarında motorlu bir araç olabilir ve kusur durumuna göre oranlama yapılıdır. Likit, sabit bir alacak değildir. Kaza yılındaki en yüksek teminat limitine kadar kusurlu olan aracın sigorta şirketi sorumludur. Bu hususta ölen ya da yaralanan kişinin gelir durumu, yaşı gibi hususlar hesaplamada önem taşır. Ayrıca, geriye kalan mağdur yönünden destekten yoksun kalma tazminatının alınabilmesi için destekten yoksun kalanın mirasçı olması şart değildir. Mirasçılık bağı olmasa bile mağdur kişi vefat edenin desteğinden yoksun kaldığını ispatlarsa destekten yoksun kalma tazminatını alabilir. Örneğin, imam nikâhlı eş.

Üst kısımda belirtilen şartların uyması durumunda başvuru esnasında gerekli belgeler;

Öncelikle sigorta şirketine usulüne uygun bir başvuru yapılmalıdır. Başvuru ekinde;

Ölüm durumunda; kaza tespit tutanağı, mirasçılık belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ölüm belgesi, otopsi tutanağı gibi evrakların olması yeterlidir.

Yaralanma durumunda ise; kaza tespit tutanağı, heyet raporu, adli muayene raporu, epikriz raporları olması yeterlidir.

Otobüsün zorunlu ferdi kaza sigortası yok ise nasıl bir yol izlenebilir?

Kazanın meydana geldiği otobüs zorunlu ferdi kaza sigortasını yaptırması gerekmekteyken yaptırmamışsa bu durumda Güvence Hesabına başvurulmalıdır. Güvence hesabı ise zorunlu sigortalarda sigortası olmayan araçların trafik kazasında nedeniyle mağdur olan yaralanan ve vefat edenin yakınlarına, mirasçılarına ödeme yapan akabinde sorumlu kişilere rücu eden bir kurumdur.

Üst kısımda belirtilen aynı evraklarla Güvence Hesabına başvurulabilir. Güvence hesabı şartları sağlaması durumunda mağdur kişilere tazminatını ödemek zorundadır.

Zamanaşımı:

Trafik kazalarında genel zamanaşımı öğrenmeden itibaren 2 yıl ve herhalde kaza tarihinden itibaren 10 yıl şeklindedir. Ancak, bu hususta eğer kazada ölüm ve yaralanma var ise uzamış ceza zamanaşımı uygulanır. Bu süreler ise yaralanmalarda 8 yıl ölümlerde ise 15 yıldır.

Av. İsmail KIZIK

Bu Makaleyi Paylaş :