Mutlu Hukuk Bürosu

TERK NEDENİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

Keywords: terk nedeniyle boşanma davası,

0

TERK NEDENİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI

Oldukça sık sorulan “eşim evi hiçbir neden yokken terk etti, ne yapmalıyım?” ve “eşim evden kovdu, evden ayrılmama neden oldu ne yapabilirim?” şeklindeki sorulara yanıt vereceğiz.

Evlilik birliğinin devamı sırasında taraflardan birinin ortak yaşam alanından ayrılması ya da ayrılmaya zorlanması ile bu süreç başlamaktadır. Tarafların ortak yaşamakta olduğu konuttan evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla birlikte yaşama hak ve yükümlülüğüne aykırı davranarak konutun terk edilmesi sonucu terk edilen eş ya da ortak konuttan ayrılmaya zorlanan eş terk nedenine dayalı boşanma davası açabilir. Bu hususta TERK EDEN kavramı içerisine hangi davranışların girdiğini özellikle belirtmek isterim:

 - Yukarıda belirtmiş olduğum amaç ile evi terk eden,

- Eve dönmemek için geçerli bir nedeni olmamasına rağmen eve dönmeyen,

- Diğer eşi evden ayrılmaya zorlayan,

- Diğer eşin eve dönmesini haklı neden olmaksızın engelleyen eş evi terk etmiş sayılır ve diğer eşin terk nedenine dayalı boşanma davası açma hususu gündeme gelir.

Öncelikle terk edilen eş ilk aşamada terk eden eşin eve dönmesini beklemek zorundadır. Bu süre terk tarihinden başlamak üzere toplamda 6 aydır. Terk eden eşin konuta samimi şekilde dönme amacı taşımadan örneğin kişisel eşyalarını almak ya da müşterek çocuğu görmek için geçici şekilde gelmesi ve yeniden konuttan ayrılması terk olgusunu kesintiye uğratmamaktadır.

Bu halde 6 aylık sürenin dolmasıyla doğrudan dava açmak mümkün değildir. Terk eden eşin terk tarihinden itibaren başlayarak 4 ayın ardından noter ya da mahkeme aracılığıyla adresi biliniyorsa bilinen adresine bilinmiyorsa ilan yolu ile terk edilen eş tarafından terk eden eşe ihtar gönderilir. Bu ihtarname ‘terk ihtarı’ olarak adlandırılmaktadır. Terk edilen eş tarafından terk ihtarının gönderilmesi de belli şartlara tabi olup özellikle samimi olmalı, terk eden eşin dönüşü için gerekli masraflar karşılanmalı ve ortak yaşanacak olan konutun ortak yaşamaya uygun bağımsız bir konut olması gereklidir. Örneğin davet edilen konutun anne baba ile ortak yaşanılan konut olması uygun bir konut olmayıp bağımsız konut özelliklerini taşımamaktadır. Ayrıca davet eden eş evde bulunmayacaksa evin anahtarının bulunduğu yer de ihtarnamede belirtilmelidir.

Terk eden eşe terk ihtarnamesi ile belli bir süre verilmelidir. Bu süre 2 aydan kısa olmamalıdır. Söz konusu 2 aylık sürenin ardından terk eden eşin konuta dönmemek için geçerli bir nedeni bulunmuyorsa terk nedenine dayalı boşanma davası ikame edilebilmektedir.

Ancak önemle belirtmek isterim ki terk ihtarının gönderilmesi terk eden eşin o güne kadar gerçekleştirmiş olduğu tüm kusurlu davranışları affetmek anlamına gelmektedir. Bu halde o güne kadar yaşanmış ve boşanmaya konu olabilecek tüm hususlar affedilmiş sayılacağından terk ihtarnamesinin gönderilmesi tarihine kadar olan hiçbir olay boşanma davasına konu edilemeyecektir. Bu hususun özellikle dikkate alınması ve atılacak hukuki adımların bu duruma göre netleştirilmesi elzemdir.

                                                                                                                         Av. Hayriye YURTSEVEN USLU

Bu Makaleyi Paylaş :