Mutlu Hukuk Bürosu

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NASIL DÜZENLENİR?

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

Keywords: TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NASIL DÜZENLENİR?,

0

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NASIL DÜZENLENİR?

Tahliye taahhüdü kiracının, konut veya çatılı işyeri olan taşınmazı teslim aldıktan sonra kirayaverene karşı taşınmazı belli bir tarihte boşaltmayı kabul ettiği yazılı bir taahhüttür. Bu taahhüt türü günümüzde kiraya verenler açısından önemli bir belge haline gelmiş olup geçerlilik koşulu da sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır. Buna göre;

  • Öncelikle tahliye taahhütnamesi yazılı olmalıdır. Yazılı olmayıp sözlü bir şekilde verilen tahliye taahhütlerinin hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır.
  • Tahliye taahhütnamesi mutlaka kira sözleşmesinin tarihinden belli bir süre sonra yapılmış olmalıdır. Bu doğrultuda tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesi ile aynı tarihte olması veya kira sözleşmesinin tarihinden önce olması taahhüdü geçersiz hale getirecektir.
  • Tahliye taahhütnamesi yasal anlamda imzalı olmalıdır. İmza sahibi kişi kiracının temsilcisi veya kendisi olabilir. Bu sebeple tahliye taahhütnamesi mutlak koşulda yazılı olması gerektiği gibi bu yazılı belgenin de imzalı olması gerekmektedir. Bu sebeple yazılı, görsel veya sosyal medyada yani Whatsaapp’ta, Facebook’ta vs. verilen imzasız taahhüdün bir geçerliliği bulunmamaktadır. Ancak bu tür medya veya mail yolu ile gönderilen yazılı taahhütnamenin e-imzalı olması halinde de taahhüt geçerli sayılacaktır.
  • Tahliye taahhütnamesinde, tahliye tarihi net bir biçimde belli olmalıdır. Bu sebeple tarihi belli olmayan taahhütlerin bir geçerliliği de yoktur. Tahliye tarihi gün/ay/yıl şeklinde belirlenmesi faydalı olacaktır. Ancak tarihin belli bir günü ifade edecek şekilde, örneğin, “Cumhuriyetin ilanının 100. Yılı” gibi veya “2023 yılındaki hicri yılbaşında” şeklindeki ifadeler de geçerlidir.

Yukarıda anlatıldığı şekilde tahliye taahhütnameleri geçerlilik şartlarını genel anlamda taşıdığı kabul edilmektedir. Tüm bu geçerlilik koşullarının sağlanmasının yanı sıra yine de kiracının kendi haklarını korumak için itiraz hakları bulunmaktadır.

Taahhütnamenin düzenlenirken gerekli özenin gösterilmeyerek geçersiz hale gelmesi halinde kiraya veren açısından yerine konulamaz zararlara sebep olmaktadır. Bu sebeple tahliye taahhütnamesinin önemle hazırlanması gerektiği gibi, taahhütte bulunan tahliye tarihinden itibaren 1 ay içerisinde taahhüde dayalı dava açmak veya tahliye emri göndermek için bu konuda uzman avukatlara başvurmakta fayda vardır.

                                                                                                                                          Av. Şakir EKİNCİ

Bu Makaleyi Paylaş :