Mutlu Hukuk Bürosu

MURİSİMDEN KALAN BORÇLARI ÖDEMEK ZORUNDA MIYIM?

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

Keywords: MURİSİMDEN KALAN BORÇLARI ÖDEMEK ZORUNDA MIYIM?,

0

MURİSİMDEN KALAN BORÇLARI ÖDEMEK ZORUNDA MIYIM?

Bugünkü yazımızın başlığını oluşturan murisimden kalan kalan borçları ödeme zorunda mıyım sıklıkla karşılaştığımız sorulardan bir tanesidir. 

Bizim hukuk sistemimize göre miras açılınca, tereke yasa gereği ve bütün halinde mirasçılara geçer. Fakat her zaman murisin mal varlığı borçlarını ödemeye yetmeyebilir. Belirttiğimiz üzere murisin terekesi borçlarından fazla olsa bile mirasın hükmen reddinin şartlarının oluşmaması veya yasal süresi içerisinde mirası reddetmeyen yasal mirasçı murisin borçlarından da sorumlu hale gelmektedir. Peki böyle bir durum ile karşılaştığımızda ne yapmalıyız?

Miras, külli intikali sebebiyle aktif ve pasifleri ile birlikte mirasçılara geçer. Bu nedenle mirasçıların sadece pasifleri reddedip aktifleri kabul etme hakları yoktur. Miras reddedilmediği müddetçe tereke mirasçılara hem aktifleri ile hem de borçları ile geçmektedir. Mirasın külli intikalinin önüne geçmek için 4721 sayılı TMK' nın 605/1maddesi; “Yasal ve atanmış mirasçılar mirası satılı reddedebilirler. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.” hükmüyle açıkça mirasın reddi hakkına yer vermiştir. Buna göre mirasın reddi; atanmış ya da yasal mirasçının tek taraflı irade açıklamasında bulunmak suretiyle külli halefiyet esasını etkisiz bırakmaktadır.
Mirası reddetmek isteyen, ayırtım gücü taşıyan ve ergin olan mirasçı, murisin ölüm tarihinden itibaren 3 aylık yasal süresi içerisinde miras bırakanın son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesine yazılı veya sözlü olarak tek taraflı, kayıtsız ve şartsız bir irade beyanı ile başvurarak mirası reddedebilir. Mirası reddetmek isteyen mirasçı herhangi bir gerekçe göstermek zorunda değildir. 3 aylık yasal süre hak düşürücü süre olup hakim tarafından resen gözetilecek ve bu süreden sonra yapılan talepler süresinde olmadığından reddedilecektir. 4721 sayılı TMK m.605/2 gereği ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.

Önemine binaen şu hususu belirtmekte fayda vardır ki sosyal güvence Anayasal bir haktır. Mirasçının mirası reddetmesi yetim aylığı, dul aylığı gibi sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakların elde edilmesine engel değildir. Fakat özel sigortalar bu kapsamda olmayıp bu hususu parantez içerisinde belirtmekte fayda görmekteyiz. 
Unutulmaması gereken en önemli hususlardan bir tanesi de tereke borca batık bir durumda olması hasebi ile mirası reddetmiş iseniz eğer alt soyunuz varsa miras hakkı alt soyunuza geçmektedir. Alt soyunuzun da borca batık terekeden saklı tutulmasını istiyorsanız onlar yönünden de reddi miras yapılması gerekmektedir. 

Bu yazı mirasın reddi konusunda genel hatları ile ilgili bir bilgi vermek amacıyla kaleme alınmış olup  hak kaybına uğramamanız için bir avukattan hukuki yardım almanızı önemle tavsiye ederiz.

                                                                                                                                              Av. Elif KAYA

Bu Makaleyi Paylaş :