Mutlu Hukuk Bürosu

İŞVERENİN KREŞ VE EMZİRME ODASI BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

Keywords: İŞVERENİN KREŞ VE EMZİRME ODASI BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ,

0

İŞVERENİN KREŞ VE EMZİRME ODASI BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşverenin, iş yerinde kreş(yurt) ve emzirme odası bulundurma yükümlülüğü kanun ve yönetmelikle düzenlenmiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30. maddesi ve bu maddeye dayalı olarak çıkarılan 16 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesinde göre yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun,

  • 100’den fazla kadın çalışanın bulunduğu iş yerlerinde işveren tarafından emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için çalışma yerinden ayrı ve en çok 250 metre uzaklıkla bir emzirme odası bulundurması zorunludur.
  •  İş yerinde 150’den fazla kadın çalışan bulunması halinde ise 0-6 yaş aralığında çocuğu bulunan çalışanların çocuklarını bırakması ve bakımı için çalışma yerinden ayrı ve çalışma yerine yakın olacak şekilde kreş/yurt bulundurulması zorunludur.
  • Erkek çalışanlardan çocuğunun annesi vefat etmiş veya velayeti kendisine verilmiş olanların da yukarıda belirtilen 100 ve 150 işçi hesabına dâhil edilerek kreş ve emzirme odası imkânlarından yararlandırılması gerekmektedir.

Ayrıca işverenin açtığı kreş iş yerine 250 metreden daha uzaksa, yönetmelik gereğince, işveren bu kreşe ulaşmak için bir servis veya araç sağlamakla da yükümlüdür. Bununla birlikte işverenin bu imkânları işçilere ücretsiz olarak sunması gerekmektedir.

İşveren tarafından bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde İş Kanunu’nun 24/II-(f) maddesine göre iş sözleşmesi işçi tarafından haklı nedenle feshedilerek kıdem tazminatına hak kazanılabilecektir.

Emsal olarak T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2015/14935 Esas 2018/8317 Karar sayılı ve 10.04.2018 tarihli kararında "14.07.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 25522 sayılı Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik'in 15.maddesine göre, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerinde, yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, toplam 150’den çok kadın çalışanı olması halinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın belirli şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur....Yönetmelikteki düzenleme gereği işverenin kreş açma zorunluluğu bulunmakta olup, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren karşısında işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı bulunmaktadır" şeklinde karar verilmiştir.

İşverenin kreş ve emzirme odası bulundurma yükümlülüğü hakkında daha fazla bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

                                                                                                                         Av. Zeynep Sefa AKDOĞAN

Bu Makaleyi Paylaş :