Mutlu Hukuk Bürosu

HİZMET TESPİT DAVASI ŞARTLARI

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

Keywords: Hizmet Tespit Davası-Av. Hüseyin MUTLU,

0

HİZMET TESPİT DAVASI ŞARTLARI

Bilindiği gibi sosyal sigortaları özel sigortalardan ayıran en önemli fark, sigortalılığın zorunlu oluşudur. Sigortalı olmak, çalıştırılan açısından yalnızca bir hak değil, aynı zamanda yükümlülüktür. Bir başka ifade ile sigortalı olup olmama konusunda kişinin iradesi rol oynamaz, kişi istese de istemese de yasada öngörülen koşulların oluşmasıyla birlikte kendiliğinden sigortalı sayılır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86. Maddesinin 8. fıkrasına göre aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalıların çalıştıklarını tespit için açtıkları davaya hizmet tespit davası denir.

Hizmet tespit davaları dava konusu işlemi yapan Sosyal Güvenlik Kurumu şubesinin bulunduğu yer İş Mahkemesinde veya iş mahkemesi kurulu olmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır.

Sigortalı sayılmanın koşulları; hizmet akdine göre çalışma, sözleşmede öngörülen edimin (hizmetin) işverene ait iş yerinde veya iş yerinden sayılan yerlerde görülmesi gerekmektedir.

Av. Hüseyin MUTLU

Bu Makaleyi Paylaş :