Mutlu Hukuk Bürosu

FİİLİ AYRILIK SEBEBİ İLE BOŞANMA HÜKMÜNÜN İPTALİ

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

Keywords: Boşanma, fiili ayrılık, üç yıl, kesinleşen karar, TMK m. 166/4. ,

0

FİİLİ AYRILIK SEBEBİ İLE BOŞANMA HÜKMÜNÜN İPTALİ

Özet: Boşanma davasının reddine karar verilmesi ve kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmesi halinde ortak hayatın kurulamaması nedeni ile açılan davada boşanma kararının verilmesinin dayanağı olan TMK. 166/4 maddesi iptal edilmiştir.

TMK 166. maddesinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı boşanma düzenleme altına alınmıştır. İlgili maddenin 4. fıkrasında ise ortak hayatın yeniden kurulamamasına bağlı olarak boşanma kararının verilebileceğini öngören düzenleme yer almaktadır. Maddeye göre boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilecektir.

Anayasa Mahkemesinin 19.04.2024 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2023/116 E. 2024/56 K. sayılı ve 22.02.2024 tarihli kararı ile TMK m. 166/4 hükmünün Anayasaya aykırılığı gerekçesi ile iptaline karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesince ilgililerin makul olmayan bir süre boyunca boşanma kararını elde etmelerine imkan tanınmadığı, ilgililere katlanamayacak bir külfet yüklediği gerekçesi ile hükmün oy çokluğu ile iptaline karar verilmiştir.

Karar, 19.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.

                                                                                                                                     Av. Fadime TOPÇU EKİNCİ

Bu Makaleyi Paylaş :