Mutlu Hukuk Bürosu

EVLİLİK SIRASINDA MAL KAÇIRMA HUSUSU

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

Keywords: Boşanma, mal kaçırma, mal rejimi,

0

EVLİLİK SIRASINDA MAL KAÇIRMA HUSUSU

Evlenme, sürekli bir hayat ortaklığı meydana getirmek üzere yapılan bir sözleşmedir. Kanunda da belirtildiği üzere evlilik birliği, evlenme ile kurulmuş olur ve eşler bu birliğin mutluluğunu sağlamak ve her türlü bakıma, gözetime birlikte özen göstermekle yükümlüdürler. Eşlerden her biri birlik süresince evlilik birliğinden doğan maddi ve manevi yükümlülükleri yerine getirmelidir ancak bazı hallerde eşler, söz konusu yükümlülüklerini ihmal etmektedir.

Eş tarafından özellikle maddi yükümlülüklerin ihmal edilmesi, ailenin ekonomik varlığını tehlikeye düşürecek mal varlığı devirlerinin yapılması söz konusu olmaktadır. Bu hallerde eşin diğer eşe karşı boşanma ve mal rejiminin tasfiyesi davası açmadan alabileceği bir önlem olup olmadığının yanıtını TMK’nın 199. maddesinde bulmaktayız. Maddeye göre ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hâkim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilecektir.

Eş tarafından yapılacak olası devirlerin, yapılacak harcamaların, yapılacak mal kaçırma kastı içeren her türlü eylemin önüne geçilebilmesi kanun ile güvence altına alınmıştır. Eşin üzerinde yer alan herhangi bir mal varlığı değeri, taşınır, araç, taşınmaz, ev eşyası, alacak hakkı söz konusu kısıtlamaya tabi olabilecektir. Burada önem arz eden husus, hâkime yapılacak başvuru sırasında kısıtlamaya tabi edilecek malın/mal varlığı değerinin açık olarak belirtilmesidir. Örneğin eşin üzerine kayıtlı otomobil ve evi sırf diğer eşten kaçırmak adına devir işlemlerine girişmesi halinde Aile Mahkemesine açılacak dava ile eşin üzerine kayıtlı otomobil ve evin devrinin davayı açan eşin rızası olmadan gerçekleştirilemeyeceği hususunda karar alınabilecektir.

Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de 03.05.2023 tarihli kararında fiilen ayrı yaşayan eşlerden birinin mal varlığının bir kısmını elden çıkarma yönünde girişimlerde bulunması nedeni ile mal kaçırma kastı ile hareket eden eşin tasarruf yetkisinin kısıtlanmasını, bu hususta davayı açan eşin rızasının aranmasının gerektiğini belirterek TMK’nın 199. maddesi uyarınca eşin tasarruf yetkisinin (devir yapma yetkisinin) sınırlandırılmasına karar verilmiştir (T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2023/505 K. 2023/2098).

Aile Mahkemelerinden alınacak olan sınırlama kararı ile eşinizin üzerinde yer alan herhangi bir mal varlığı değerinin eşiniz tarafından sizin haberiniz olmaksızın satılmasını, devredilmesini, elden çıkarılmasını engellemeniz mümkün olup bu karar ile eşiniz sizin açık rızanız olmaksızın ve sizden habersiz herhangi bir işlem yapamayacaktır.

                                                                                                                                          Av. Fadime TOPÇU EKİNCİ

Bu Makaleyi Paylaş :