Mutlu Hukuk Bürosu

DÜĞÜNDE TAKILAN TAKILAR

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

Keywords: düğün takıları, evlilik, altınlar kime ait, ayrılık, boşanma, boşanma avukatı,

0

DÜĞÜNDE TAKILAN TAKILAR

Bu yazımda boşanma davalarında en çok sorulan sorulardan biri olan takı meselesini kaleme almış bulunmaktayım.

Düğünde takılan ziynet eşyalarının kime ait olduğu, boşanma durumunda ne olacağı gibi akılda soru işaretleri bırakan, bilinmeyen durum lara değineceğim. 

Düğün sırasında kadına takılan ziynet eşyaları hakkında; kural olarak düğün sırasında kadına takılan ziynet eşyaları, kim tarafından takılmış olursa olsun kadına bağışlanmış sayılır ve onun kişisel malıdır. Düğün sırasında erkeğe takılan ziynet eşyaları hakkında; tarafların oturduğu ya da geldikleriçevre itibariyle düğünde damada takılan ziynetlerin de geline ait olup olmadığı hususundaki örf ve adetler tespit edilerek, ilgili örf ve adetler gereğince erkeğe  kim tarafından hediye edilmiş olursa olsun, takılan ziynet eşyasının geline ait olduğunu kabule elverişli istisnasız herkes tarafından uyulan, istikrar  kazanmış örf ve adet varsa, kadını hukuki hamil kabul etmek gerekir. Evlilik birliğinin sona ermesi durumunda;  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, düğün sırasında  kadına takılan takıların tamamının kadına ait olduğunu belirterek, boşanan kadına bu takıların aynen iade  edilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Evlilik içinde ziynet eşyaları bozdurulup çeşitli sebeplerle harcanmış ise; burada bakılması gereken kadının rızası ile verip vermediği, rızası ile verilmişse geri iade etmek üzere verip vermediğidir. Koca evlilik içinde kadının rızası dışında çeşitli sebeplerle  bozdurulup harcanan ziynet eşyalarını  mevcutsa aynen değilse bedelince kadına ödemekle yükümlüdür. Fakat  koca evlilik sürecinde bozdurulup harcanan ziynetlerin, kadının geri iade etmemek üzere  kendi rızası ile bozdurulup harcanmak üzereverdiğini ispat ederse boşanma durumunda bu ziynet eşyalarını iadeden kurtulur. Aksi halde ziynet eşyalarını aynen iade etmeli  mevcut değilse bedelini ödemelidir.

Sonuç olarak; evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun kadına bağışlanmış sayılır. Kadına ait altınlar koca tarafından bozdurulup değişik amaçlarla kullanılmış olabilir. Çeşitli sebeplerle (evin ihtiyaçları, düğün borçları.. vs.)koca tarafından bozdurulan bu ziynetlerin karşılığının hibe edilmediği müddetçe kadına iadesi zorunludur. Ziyneteşyalarının iade edilmemek üzere kocaya verildiğinin, kadının isteği ve onayı ile ziynet eşyalarının bozdurulup ev ihtiyaçlar için harcandığının kanıtlanması halinde koca ziynet eşyalarını iadeden kurtulur. 

                                                                                                                                       Av. Fatma ORÇUN MUTLU

Bu Makaleyi Paylaş :