Mutlu Hukuk Bürosu

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

Keywords: Trafik kazaları,

0

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Trafik kazalarında vefat eden kişinin yakınları kazaya sebebiyet veren aracın sigortası, araç sahibi ya da sürücüsünden destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmektedir. Bu tazminatı talep edebilecek kişiler uygulamada genelde vefat edenin eşi, çocukları, anne ve  babası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ancak, destekten yoksun kalma tazminatı sadece mirasçılıkla bağlı bir hak olmayıp vefat edenin desteğinden yoksun kaldığını ispat edebilen herkes için talep edilebilir. Bu durumda vefat edenin kişinin hayattayken destekte bulunması gerekmektedir.

Örneğin;

Vefat edenin hayattayken kimsesiz bir çocuğun düzenli olarak masraflarını karşılaması vb. durumlarda,

İmam nikahlı eşin, vefat eden ile aynı evde yaşadıklarını fatura, kira sözleşmesi, tanık gibi delillerle ispat etmesi koşuluyla destekten yoksun kalma tazminatı alabilecektir. Bunun gibi birçok örnek söz konusudur.

Üst kısımda belirtmiş olduğumuz üzere destekten yoksun kalma tazminatı kusurlu aracın sigortasından talep edilebilecektir. Sigorta şirketine başta kaza tespit tutanağı olmak üzere  gerekli evraklarla başvuru yapılabilmektedir. Akabinde yasal süreler içerisinde sigorta şirketi ödeme yapmaz ise dava açmadan evvel zorunlu arabuluculuk yoluna başvurulmalıdır.  Sigorta şirketi kaza yılındaki teminat limitleri kapsamında destekten yoksun kalmaz tazminatından sorumludur. Son yılların limitleri ise şu şekildedir:

2020 yılı : 410.000,00 TL

2021 yılı : 430.000,00 TL

2022 yılı : İlk altı ay 500.000 TL, ikinci altı ay 1.000.000,00 TL

2023 yılı: 1.200.000,00 TL şeklindedir

Uygulamada genelde limite kadar olan kısım sigorta şirketinden kalan kısım ise araç sahibi veya araç sürücüsünden  dava açılarak talep edilebilmektedir. Araç sahibi ve sürücüsü tazminattan birlikte yani müştereken ve müteselsilen sorumludur. Aralarındaki  iç ilişki mağdur kişiyi ilgilendirmemektedir.

Diğer bir husus ise zamanaşımıdır. Normalde tazminat davalarında genel zamanaşımı 10 yıldır. Ancak, trafik kazalarında ölüm olduğu zaman ceza zamanaşımı uygulanacak olup bu zamanaşımı 15 yıla kadar uzamaktadır. Davanızı zamanaşımı içinde; Asliye Hukuk Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri ya da hızlı çözüm yolu olan Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yoluyla açabilirsiniz.

SON OLARAK :Bu hususta son zamanlarda en çok duyum aldığımız mevzu; Kaza mağdurlarının hiç tanımadıkları bilmedikleri kendilerini sigorta danışmanlık şirketi yetkili olarak tanıtan kişilere vekalet vermeleridir. Bu kişiler genellikle telefon ya da mesaj yoluyla size ulaşmaktadırlar. Bu kişilerin dolandırıcı  olma ihtimali vardır.  Tanımadığınız ve görmediğiniz bir kişiye vekalet vermeniz bazı tehlikeleri barındırabilir. Vekalet verdiğimiz kişilere dikkat etmekte yarar vardır.

                                                                                                                                        Av. İsmail KIZIK

Bu Makaleyi Paylaş :