Mutlu Hukuk Bürosu

BOŞANMADA EŞİT KUSUR HALİNDE NAFAKA

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

Keywords: boşanma, aile hukuku, nafaka, eşit kusur, aile hukuku, velayet, çocuk,

0

BOŞANMADA EŞİT KUSUR HALİNDE NAFAKA

BOŞANMAYA NEDEN OLAN OLAYLARDA TARAFLARIN EŞİT KUSURU VAR İSE YİNE DE NAFAKAYA HÜKMEDİLEBİLİR Mİ?

Boşanma davasında yapılan yargılama sonucunda tarafların eşit kusurlu olduğu  anlaşılsa dahi yoksulluğa düşecek eş lehine talep edilmiş ise yoksulluk nafakasına hükmedilir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka  isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. (TMK. m. 175)

T.C. YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

Esas:  2012/2-1084

Karar: 2013/401

Karar Tarihi: 27.03.2013

Taraflar arasındaki davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 10. Aile Mahkemesince boşanma davasının kabulüne, davacının manevi tazminat isteğinin kısmen kabulüne, davalının nafaka ve tazminat isteklerinin reddine dair verilen 03.03.2011 gün 2010/860 E. - 2011/248 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 12.03.2012 gün, 2011/8190 E. - 2012/5471 K. sayılı bozma ilamı ile;

(...Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Toplanan delillerden; davalı kadının eşine ağır sözlerle hakaret etmesine karşılık; davacı kocanın eşinin manevi yönden bağımsız konut isteğine karşı çıkarak ailesinin evlilik birliğine müdahalesine ses çıkarmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda iki tarafın da eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Durum böyleyken davalı kadının ağır kusurlu kabul edilmesi ve bu kusur belirlemesine bağlı olarak, davalı kadının yoksulluk nafakası isteminin reddine karar verilmesi isabetsiz olmuş; bozmayı gerektirmiştir.

Av. Fatma ORÇUN MUTLU

Bu Makaleyi Paylaş :