Mutlu Hukuk Bürosu

ASGARİ ÜCRET ALMAK VE NAFAKANIN KALDIRILMASI

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

Keywords: asgari ücret nafaka,

0

ASGARİ ÜCRET ALMAK VE NAFAKANIN KALDIRILMASI

Özet: Nafaka alacaklısının asgari ücret düzeyinde gelir elde etmesi nafaka borçlusunun nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldırır mı? Hangi hallerde nafaka yükümlülüğü sona erer? Yetkili ve görevli mahkeme neresidir?

Boşanma davasının neticelenmesi akabinde kusurlu olmayan ve yoksulluğa düşen eş yararına verilen yoksulluk nafakası bazı hallerde kaldırılabilmekte ya da miktarı indirilebilmektedir. Nafakanın kaldırılabileceği ya da miktarının indirilebileceği haller ise taraflardan birinin ölmesi, nafaka alacaklısının yeniden evlenmesi ya da fiilen evliymiş gibi hayat sürmesi, haysiyetsiz bir yaşam sürmesi ve yoksulluğun ortadan kalkması şeklinde sıralanabilir. Özellikle değinmek istediğim neden ise yoksulluğun ortadan kalkması nedenidir. Zira yoksulluğun ortadan kalkması nedeni ile nafakanın kaldırılmasını ya da miktarının indirilmesini talep edebilmek amacıyla NAFAKANIN KALDIRILMASI talepli dava açılması gerekmektedir. Nafaka borçlusu, nafaka alacaklısının yoksulluğunun ortadan kalktığını ispat etmelidir. Ancak bu yazıyı yazmamdaki asıl neden de burada ortaya çıkmaktadır zira nafaka borçlusunun salt asgari ücret düzeyinde gelir elde etmesi nafakanın kaldırılması ya da miktarının indirilmesi için yeterli bir neden değildir. Bu hususta verilmiş birçok yüksek mahkeme kararı da mevcuttur. Dosya özelinde yapılan yargılama ile nafaka borçlusunun, asgari ücretin nafaka alacaklısını yoksulluktan kurtardığını ispat etmesi gerekmektedir. Ancak yoksulluk nafakasının takdirinden sonraki süreçte asgari ücret ile sınırlı olarak gelir elde etmeye başlayan nafaka alacaklısı ile nafaka borçlusunun ekonomik gelirleri arasında denge mevcut hale gelmiş ise bu durumda nafakanın kaldırılması ya da miktarının indirilmesi gündeme gelebilecektir.

Ayrıca belirtmek isterim ki nafaka alacaklısının evlenmesi nafakanın kaldırılması için tek başına yeterli hale gelecektir. Nafaka borçlusu tarafından nafaka alacaklısının evlenmiş olduğunun nüfus kayıtları ile alenen ispat edilmesi halinde mahkeme hâkimi başka hiçbir gerekçeye ihtiyaç duymaksızın nafaka borçlusunun ikame etmiş olduğu nafakanın kaldırılması davasını kabul edecek ve nafakanın TAMAMEN kaldırılmasına karar verecektir. Nafaka alacaklısının salt yoksulluk nafakasının devamını sağlayabilmek adına resmi nikâh olmaksızın evliymiş gibi yaşam sürmeye devam ettiği de sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Sıklıkla karşılaşıldığı üzere sair sebepler ile resmi nikâh olmaksızın evli gibi hayat süren nafaka alacaklısının bu yaşam tarzının ispatı halinde yine nafakanın kaldırılmasına karar verilecektir. Bu durumun ispatı tanık anlatımları ile gerçekleştirilebileceği gibi hukuka uygun şekilde elde edilmiş somut diğer tüm deliller ile de ispat edilebilecektir.

Nafakanın kaldırılması veya miktarın indirilmesi davalarında yetkili ve görevli mahkeme nafaka alacaklısının yerleşim yerindeki AİLE mahkemeleridir. Özel yetkili mahkemelerin olmaması halinde Asliye Hukuk Mahkemelerine Aile mahkemesi sıfatı ile başvurulmalıdır.

                                                                                                                                Av. Hayriye YURTSEVEN USLU

Bu Makaleyi Paylaş :