Mutlu Hukuk Bürosu

ANLAŞMALI BOŞANMADA SÜREÇ

blog-post

Yayınlayan : Mutlu Hukuk Bürosu

Keywords: boşanma, anlaşmalı boşanma, ayrılık, evlilik, boşanma avukatı,

0

ANLAŞMALI BOŞANMADA SÜREÇ

Anlaşmalı boşanma; tarafların boşanma hususunda ve boşanmanın mali sonuçları (nafaka,velayet,tazminat vs) konusunda anlaşmaları ve bu doğrultuda bir protokol hazırlamaları ve buna ilişkin iradelerini hakim huzurunda beyan etmelerini içeren boşanma sebebidir. Anlaşmalı boşanma ancak 1 yılı doldurmuş evlilikler için mümkündür. Anlaşmalı boşanmada evlilik birliğinin temelden sarsılmış olup olmadığının ispatına ihtiyaç duyulmaz. Hâkimin; tarafların bu yöndeki iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmesi, müşterek çocukların velayet ve kişisel ilişki kurulmasına yönelik düzenlemeyi ve mali sonuçlara ilişkin protokolü uygun bulması şarttır. Hâkim tarafların ve çocukların menfaatlerini dikkate alarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişikleri yapabilir. Ancak yapılan anlaşmayı tümüyle reddedemez. Taraflar kanuna, ahlaka ve kişilik hakları uygun olmak koşuluyla her türlü konuda serbestçe anlaşabilirler.  Yapılan bu protokolün hakim onayı olmadan bir geçerliliği yoktur. Hâkim tarafından uygun bulunan bu protokol kararın hüküm bölümünde açık ve tereddüte yer verilmeyecek şekilde gösterilir. Bu değişiklerin taraflarca kabul edilmesi halinde boşanmaya karar verilir. Anlaşmalı boşanmada eşler ya birlikte başvurur ya da birinin açtığı davayı diğer eş kabul eder. Anlaşmalı boşanma davasında hakim tarafları bizzat dinler. Anlaşmalı boşanmanın şartları oluşmuş ise hakim mutlaka boşanma kararı vermek zorundadır. Ayrılık kararı veremez. Anlaşmalı boşanma davası sonuçlandıktan sonra taraflar arasında hiçbir hak ve alacak kalmaz. Kendi adına nafaka ve tazminat talep etmeyen eş daha sonra bu taleplerde bulunamaz. Boşanma davası sırasında eşlerden biri iradesini serbestçe açıklamadığı zorla, hile ya da hatayla açıkladığını ileri sürerse hâkim öncelikle bu konuyu araştırır.

                                                                                                                                  Av. Fatma ORÇUN MUTLU

Bu Makaleyi Paylaş :