Kurumsal Yeniden Yapılandırma

 Ana Sayfa / Kurumsal Yeniden Yapılandırma

  • Yeniden yapılandırma modelleri yaratılması
  • Hisse alım ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanıp müzakere edilmesi
  • İlgili makamlar ve kurullara gerekli başvuruların yapılarak sonuçlandırılması
  • Resmi başvuruların yapılarak yürütülmesi
  • Kurumsal yeniden yapılandırmayı esaslı derecede gerektiren birleşme ve devralmalar, tahsisli satışlar, yerel ve uluslararası firmalar arasındaki stratejik
  • ortaklıklar noktasında temsil