İş Hukuku ve Sendikalar Hukuku

 Ana Sayfa / İş Hukuku ve Sendikalar Hukuku

 
  • Hukuk bürosu olarak büromuzdaki hiç bir avukat  İş Mahkemelerinde işveren vekilliği kesinlikle yapmamaktadır. Bu kapsamda sadece İşçilerimize himzet vermekteyiz. 
  • İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların hem müzakereler hem de  anlaşma ve dava yoluyla çözümü

  • İş hukuk ve istihdam konularının hukuki incelemesi

  • Çalışanların devri, birleşmeler ve devralmalar ve bölünmeler gibi şirketler hukukundan kaynaklanan işler sırasında iş hukuku meseleleri

  • Üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki hizmet sözleşmeleri ile rekabet etmeme gizlilik sözleşmele ve istihdam ile ilgili diğer benzer koruyucu anlaşmaların hazırlanması

  • Hizmet akidleri

  • Hizmet tespiti ve işçi alacakları davaları

  • İş Güvenliği Yasası kapsamında danışmanlık hizmetleri ve gerekli iş ortamının hazırlanması noktasında hukuki destek

  • Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu kapsamındaki uyuşmazlıklar

  • Grev-lokavt vb.gibi işçi-işveren arasında ortaya çıkabilecek her tür uyuşmazlığın sulh veya dava yoluyla çözümü